Responsabilitatea corporativă la Tornator înseamnă că fiecare angajat muncește și gândește într-o manieră responsabilă din punct de vedere social, economic și ecologic. Ne asumăm responsabilitatea pentru activitatea întreprinsă, pentru mediu și pentru angajați. Urmăm principiile Codului de Conduită.

Administrăm pădurile noastre în acord cu principiile sustenabilității, al diminuării impactului asupra mediului și al protejării biodiversității.

Pădurile proprietatea Tornator din România sunt certificate în ambele sisteme FSC®(FSC-C132426) și PEFC.