Tornator SRL a demarat procedura pentru certificarea managementului forestier, în sistem FSC, pentru suprafețele deținute în proprietate în anul 2016. Evaluarea principală a avut loc în noiembrie 2016 și a avut ca rezultat obținerea certificatului în sistem FSC pentru managementul forestier a 11.928,26 ha, începând cu 13 ianuarie 2017.

„Certificarea managementului forestier este un act voluntar, procesul de certificare putând fi așadar demarat numai la solicitarea proprietarului/ administratorului pădurii respective și reprezintă evaluarea modului de administrare și gospodărire a unei păduri in raport cu un standard acreditat.” (www.certificareforestiera.ro)

Forest Stewardship Council®(FSC-C132426) a fost creată în anul 1993, în urma Conferinței de la Rio de Janeiro, cu scopul de a promova gospodărirea durabilă a pădurilor cu asigurarea unei reprezentări cat mai echilibrate a intereselor sociale, economice și de mediu. Produsele pădurii obținute din păduri certificate în cadrul sistemului FSC au permisiunea de a purta marca FSC. Această marcă permite consumatorilor să identifice produsele din lemn care sunt obținute din păduri gospodărite conform principiului sustenabilității.

Implicarea părților interesate:

Rugăm toți factorii posibil afectați, interesați sau experții să intervină cu propuneri legate de Valorile Ridicate de Conservare, elemente de biodiversitate (sau de alte aspecte) și, dacă sunt interesați, să participe la activitățile de monitorizare.

Date de contact: melinda.sandi@tornator.ro, tel. +40745021941