Tornator on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele oma väärtuste kaudu (vastutus, kompetentsus ja partnerlus). Tornatori eesmärk on tagada kasumlik äritegevus eetilisel ja vastutustundlikul viisil, arvestades majanduse, inimressursside, keskkonna ja ühiskonnaga seotud asjaolusid. See on ka viis ettevõttest hea kuvandi loomiseks, mis on vajalik klientide, investorite, töötajate ja partnerite leidmiseks. Vastutus on ka riskijuhtimise, tootlikkuse ja kvaliteedi osa, sest vastutustundlikult toimides saame vältida vigu. See toimimisjuhend on alus nii Tornatori äritegevusele kui ka keskkonna, inimressursside ja sidusrühmade haldamisele. Meie eesmärk on luua töötajate jaoks ühtne viis vastutustundlikuks tegutsemiseks üle maailma. Kohalikud suunised ei tohi olla toimimisjuhendiga vastuolus.

Ajakohastatud toimimisjuhendi on kinnitanud Tornatori nõukogu, 24. augustil 2020