Majanduslik vastutus tähendab, et ettevõte vastab aktsionäride ootustele ja jagab ühiskondlikke väärtusi.

Meie, Tornatori töötajad, vastutame ettevõtte varade eest ja meie kohus on kaitsta seda kahjude, väärkasutuse ja kaotsimineku eest. Oma kõikides tegevustes käitume seadusi, kokkuleppeid ja häid äritavasid järgides. Me püüdleme kasumliku äritegevuse poole, kasutades ainult lubatud meetodeid. Samuti nõuame oma partneritelt ja töövõtjatelt vastutustundlikku käitumist.