Tornator Eesti tunnustas Maaülikooli õppurit

Tornatori seekordne magistritöö preemia läks Urmas Uus tööle „Puistu takseertunnuste analüüs harvesteri mõõtmisandmete alusel“; juhendajaks Allar Padari. Määravaks sai töö kõrge kvaliteet ning teema päevakajalisus, kus täpsemad andmed puistute kohta on olulised nii metsasektori kui ka ühiskonna jaoks.

Preemia, suurusega 1000€, anti välja seitsmendat korda.