Tornator Eesti viis 01.02.2019 koostöös Stihl Eestiga läbi koolituse oma alltöövõtjatele

Tornator Eesti viis 01.02.2019 koostöös Stihl Eestiga läbi „töötamine võsasaega“ koolituse oma alltöövõtjatele. Päev algas Järvamaal Tornatori metsakinnistul ning jätkus peale lõunat siseruumides ettekannetega.

Suurte kogemustega Stihl koolitaja Marko Altmäe tutvustas erinevaid võsalõikureid, soovitatavaid ning ohutuid töövõtteid, töö ergonoomikat ning rääkis seadmete korrektsest hooldusest ning remondist. Eesti raiespordimeister Jarro Mihkelson, kes kasutab seadmeid igapäevaselt, andis edasi enda kogemusi ning demonstreeris enda stiilinäidet valgustusraiel.

Tornator Eesti metsandusjuht Andres Lavrenov kordas üle ettevõtte praktikad ja nõuded erinevatel võsasaetöödel, näitas erinevaid võimalusi ettevõtte metsahaldustarkvara TornaApps kasutamisel ning juhtis tähelepanu metsamajandamise sertifikaatide olulisusele ning nende kriteeriumite sisule.

Kiiresti muutuval tehnika ajastul on enda täiendamine hädavajalik ning on vastutustundlik tõsta töötajate teadlikkust jätkusuutliku metsamajandamise võtetest ja põhimõtetest.