Tornator Eesti premeeris Maaülikooli õppurit

Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi erilisele aastale kohaselt virtuaalne lõpuaktus toimus 22. juunil, kus värsketele lõpetajatele sai läbi videotervituse õnne ja edu soovida ka Tornator Eesti OÜ esindaja Martin Tishler. Lisaks õnnitlustele jagas ettevõte neljandat aastat järjest välja oma magistritöö preemia, milleks on 1000 eurot. Aktus on Eesti Maaülikooli veebis järelvaadatav.

Käesoleval aastal oli Tornator Eesti OÜ magistritöö preemia saajaks Kevin Tsopp tööga „Juuremädanike mõju kuusikute diameetri juurdekasvule“. Juhendajad: Rein Drenkhan, Sandra Metslaid

Valikus oli mitmeid huvitavaid ja praktikutele kasulikke teemasid, kuid antud juhul sai otsustavaks teema päevakajalisus ühiskonnas. Valdkonnas endas on pikalt olnud teada juuremädanike, eriti juurepessu, negatiivne mõju metsamajandusele ning meie metsavööndis on kuusk ka tulevikus bioloogiliselt ja majanduslikult oluline puuliik. Antud töö näitas veelkord, kui oluline on metsakasvatusega akadeemiliselt tegeleda ning mitte pöörata tähelepanu isehakanud spetsialistide arvukatele valjudele ja valedele arvamustele.  

On hea meel tõdeda, et Eesti metsaomanikud saavad oma otsustes toetuda 100 aastasele akadeemilisele metsandusharidusele ja kvaliteetsele teadustööle. Tänu haritud metsameestele saame kindlad olla, et tänapäeval nii enesestmõistetavad ökoloogilised, sotsiaalsed ja majanduslikud hüved metsast on ka edaspidi kaitstud.   

Tornator Eesti OÜ magistritöö preemia kuulutati välja ettevõtte kümnendal tegutsemisaastal Eestis. Preemia varasemad saajad on:

2019 jagatud kahe töö vahel:

Kätlin Piiskop – „Juure- ja tüvemädanike kahjustused 41-80 aastastes hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistutes“ 500€

Merit Fjodorov – „Juure- ja tüvemädanike kahjustuste analüüs üle 80 aastastes hariliku kuuse (Picea abies (L.) Karst.) puistutes“ 500€

2018 jagatud kahe töö vahel:

Martin Kõks – „Harvendusraie vajaduse hindamine aerolidari andmetelt Laeva katsealal“ 700€

Toomas Tarmu – „Puistu ülakõrguse modelleerimine puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmeil“ 300€ 

2017 Mihkel Mets – „Harvendusraiete normatiivi analüüs“ 1000€