Tagasivaade aastale 2020

Aasta 2020 oli viirusekriisist tulenevalt väljakutsete rohke, tuues kaasa töökorralduslikud ümberkorraldused ja nõudes kiiret kohanemist muutustega. Metsas töötamist pandeemia palju ei häirinud, kuid kontoritööd tuli muuta, panustades rohkem kodukontoritele, grupisiseselt kaugtööle ja digitaalsetele lahendustele, soetades muuhulgas töötajatele selleks vajalikku varustust.

Sektori ühisüritusi toimus eelmisel aastal vähem ning jäid ära ka traditsioonilised istutuspäevad huvigruppidega. Reegleid järgides mõned sündmused siiski olid, kus ettevõtte töötajad osalesid, näiteks Malwa õppepäev Vestman Metsatööd OÜ-ga; pidulik vastuvõtt „100 aastat emakeelset akadeemilist metsandusharidust“; konverents „Meie Metsa Tulevik“.

FSC® ja PEFC metsamajandamise standardite auditid olid mõlemad edukad, mis näitab ilmekalt ettevõtte kõrget taset metsade haldamisel.

Traditsiooniliselt toetasime noori suusatajaid sponsorlusega, metsandustudengeid magistritöö preemiaga ja Järvselja suvemängude auhinnafondiga. Endiselt lubame ettevõtte maid kasutada kaitseväe- ja liidu õppusteks, suusa- ja matkaradadeks. Käesoleval aastal toimus osaliselt Tornatori maadel rahvusvaheline enduurovõistlus.

Tornator Eesti OÜ hoiab oma raiemahte jätkusuutlikuna ning oli 2020 samas suurusjärgus, mis nagu varasematel aastatelgi oli 4-5% erametsa raiemahust. Istutasime peamiselt kuuske, mändi ja kaske, kokku ligikaudu 1,5 miljonit noort taime, mis varasemate aastate põhjal peaks olema endiselt üle 10% erametsade üldmahust.

Kõike seda arvesse võttes saame olla kindlad, et hoolimata möödunud keerulisest aastast suutsime hoida oma jätkusuutlikku tegevuskurssi ja astuda lootusrikkalt alanud uude aastasse.