Tornator alustas taas kevadise istutamisega

Plaanitud on istutada üle 1,6 mln taime, mis tulenevalt kasvukohatüüpide isleoomust on suuremas osas kuusk, kuid lisaks hulgaliselt mändi ning veidi kaske ja sangleppa. Istutusajal töötab meie metsades ligi 100 inimest.

Tegemist on rekordilise istutusaastaga, mille suurtes numbrites mängib rolli meie jätkusuutlik strateegia, kus me lühema elueaga, suure lehtpuukütte osakaaluga, puistute lankidele, istutame okaspuid. Neid noorendike arukalt hooldades kujundame tulevikuks okaspuu osakaaluga segapuistud, mis on kliimamuutustele vastupidavamad ning võivad olla liigirikkamad. Samuti vähendame nii nende puistute küttepuu sortimendi osakaalu ning suurendame tarbepuidu oma, panustades niimoodi kestvate puittoodede, mis jätavad seotud süsiniku paigale, tootmisesse.