Tornator Grupi aastaaruanne

Tornator Grupi 2021. majandusaasta aruanne on avaldatud, mis on inglise keeles leitav siit:

Annual report 2021

Aastaaruanne koosneb viiest osast: aastaülevaade, strateegia, vastutus, juhtimine ja finantsaruanded. Tornator annab oma vastutusest aru vastavalt Global Reporting Initiative’i ettevõtte vastutuse aruandluse GRI standarditele. Aruandlus hõlmab Tornatori majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse kõige olulisemaid aspekte.