Käes on kevadine istutuse hooaeg

Kevad on ametlikult kätte jõudnud ning istutushooaeg saab taaskord alata. Plaanitud on istutada ligi 1000ha maa-alal 1,3 mln kuuse, 0,4 mln männi, 5000 kase ja 5000 sanglepa taime, valik tuleneb kasvukohatüüpide isleoomust. Istutusajal töötab meie metsades ligi 100 inimest.

Taimed pärinevad valdavalt Forestplanter OÜ-st. Ulukikahjustuste vähendamiseks töödeldakse istikuid loodusliku tõrjevahendiga Trico.

Soovime kaunist kevadet!