Magistritöö preemia anti välja viiendat korda

Tornator Eesti 10-ndal sünnipäeval kümneks aastaks välja kuulutatud magistritöö preemia anti välja viiendat korda. Seekordne laureaat oli Airiin Vaasa oma tööga „Wildlife Estates märgise hindamismetoodika analüüs ja hinnang märgise perspektiivile Eesti metsamajanduses“. Töö juhendajateks olid Paavo Kaimre ja Pille Ligi, preemia anti Tornatori juhatuse liikme, Martin Tishleri, poolt üle Eesti Maaülikooli Metsanduse ja Inseneeria instituudi lõpuaktusel.