Tornator grupi majandusaasta aruanne on avaldatud

Tornator grupi 2022. aasta majandusaasta aruanne on avaldatud ja see koosneb kuuest osast: aastaülevaade, strateegia, vastutus, juhtimine ja finantsaruanded.

Tornatori 2022. aasta majandusaasta aruanne

Ettevõte annab oma jätkusuutlikkusest aru Global Reporting Initiative’i jätkusuutlikkuse aruandluse GRI standardite alusel. Aruandlus hõlmab Tornatori majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase vastutuse põhivaldkondi.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust:

Antti Siirtola, finantsjuht, +358 40 773 0975, eesnimi.perenimi(@)tornator.fi