Tornatorin monimuotoisuusohjelman vuosi 2021

Tornatorin monimuotoisuusohjelma 2021–2030 lähti käyntiin näyttävästi suojelemalla 2400 hehtaaria arvokkaita luontoalueita, ennallistamalla 252 hehtaaria soita sekä toteuttamalla 17 kappaletta elinympäristöjen hoitotoimenpiteitä ensimmäisen vuoden aikana. Merkittävä toimi talousmetsien luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi oli myös suojatiheikköjen käyttöönotto metsänhoitotöissä.

Monimuotoisuusohjelman vuosirapotti 2021