Tornator Oyj

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoonaa euroa vuodessa ja metsäomaisuuden arvo on noin 1,5 miljardia euroa. Konsernissa on töissä noin 200 henkilöä, joiden lisäksi yhtiö työllistää urakoitsijoita ja sopimusyrittäjiä yli 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin tehtävänä on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Nykyinen Tornator syntyi vuonna 2002 Stora Enson siirrettyä metsäomaisuutensa uuteen yhtiöön. Tornator-nimellä on kuitenkin pitkä historia suomalaisessa teollisuudessa. Enso-Gutzeitin omistukseen tuli Tornator-niminen metsäyhtiö 1930-luvulla, ja hieno nimi herätettiin henkiin pöytälaatikosta.