Tornator Oyj on noin 620 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan Suomen suurin yksityinen metsänomistaja. Puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti on ydinliiketoimintaamme, mutta myymme myös metsätiloja eri puolilla Suomea sekä ostamme uusia tiloja lähinnä itäosista maata sekä Oulun seudulta.

Suomalainen metsä on hyvä sijoitus

Myynnissä olevat Tornatorin metsät on hoidettuja talousmetsiä, jotka tuottavat tasaisesti suhdanteista huolimatta. Metsä on vähäriskinen sijoitusmuoto ja riskien varalta voit suojata metsäomaisuutesi vakuuttamalla. Biotalous on tulevaisuutta ja metsät ovat siinä keskeisessä roolissa. Metsien tarjoamien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden kysyntänäkymät näyttävät valoisilta ja luovat hyvää pohjaa kannattaville metsäinvestoinneille.

Marjastus, sienestys, retkeily tai metsästys omassa tuottaa mielihyvää omistajalleen ja samalla oman metsän mahdollisuudet tulevat tutuiksi. Kun ostat palan suomalaista metsää, omistat jotakin pysyvää, jonka arvo säilyy sukupolvelta toiselle.

Myytävät metsätilat

Tornator myy kiinteistörakenteensa parantamiseksi erillisiä tiloja ja palstoja omistustensa reuna-alueilta. Alla olevien linkkien kautta voit tutustua myytäviin metsätiloihimme ja tutkia niiden puusto- ja kasvupaikkatietoja sekä kuviokarttoja. Kohteille on ilmoitettu myyntihinnat. Osa kohteista myydään tarjousten perusteella, tällöin on ilmoitettu hintanäkemys sekä tarjousten jättöaikataulu.

Voit pyytää lisätietoja sinua kiinnostavista kohteista suoraan kohdekortissa ilmoitetulta Tornatorin yhteyshenkilöltä tai jättämällä yhteystietosi verkkosivuston kautta.