Hallituksen jäsenet:

Mikko Koivusalo

s. 1961, kauppatieteiden maisteri
Puheenjohtaja 2016
Varapuheenjohtaja 2010–2015
Jäsen 2006–2010
Varma, sijoitusjohtaja, listaamattomat sijoitukset 1997–
 
Tausta:

Postipankki Oy (Danske Bank), yritystutkija, salkunhoitaja 1991–1997
Salmi, Virkkunen & Helenius Oy (PWC), tilintarkastaja 1988–1991

Muiden hallitusten jäsenyydet:
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ry, hallituksen jäsen

Mikko Mursula

s.1966, kauppatieteiden maisteri
Varapuheenjohtaja 2017–
Ilmarinen, varatoimitusjohtaja, sijoitukset 2018–
 
Tausta:
Ilmarinen, sijoitusjohtaja 2015–2018
FIM Oyj, toimitusjohtaja 2013–2015
S-Pankki, johtaja, varainhoito ja välitysliiketoiminta 2013–2015
FIM Varainhoito, toimitusjohtaja 2010–2015
Ilmarinen, esimies- ja sijoitustoiminnan tehtäviä 2000–2010
 
Muiden hallitusten jäsenyydet:
Kojamo Oyj, hallituksen jäsen
Jane ja Aatos Erkon Säätiö, hallituksen jäsen
 
 

Erkko Ryynänen

s. 1971, kauppatieteiden maisteri
Jäsen 2010–
OP Varainhoito, Johtaja, Sijoitusratkaisut
 
Tausta:
Sijoitustoiminnan ja salkunhoidon tehtäviä OP-Ryhmässä 1999–
 
Muiden hallitusten jäsenyydet:
OP Kiinteistösijoitus Oy, hallituksen jäsen
Access Capital Partners SA, hallituksen jäsen
 
 

Jorma Länsitalo

s. 1963, metsätieteiden maisteri
Jäsen 2020–
Stora Enso Oyj, SVP, Head of Forest Assets 2020–
 
Tausta:

Useita tehtäviä Ensossa ja Stora Ensossa 1989–

Muiden hallitusten jäsenyydet:
Stora Enso Guangxi Forest JV, hallituksen jäsen
 
 

Varajäsenet:

Markus Aho, Varma
Ilja Ripatti, Ilmarinen
Tomi Viia, OP
Jari Suvanto, Stora Enso

 

Hallituksen jäsenten kuvat