Tornator perusti uuden METSO-suojelukohteen Ouluun

Tornator Oyj on sopinut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa uuden luonnonsuojelualueen perustamisesta osana Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO).

Suojelualueen pinta-ala on 3,4 hehtaaria ja se sijaitsee Oulun kaupungissa, Oulunsalossa rajoittuen Liminganlahteen. Kohde on rehevä, lähes luonnontilainen ja lajistoltaan rikas alue maankohoamisrannikolla.