Tornator Oyj:n yhtiökokous valitsi hallituksen vuodelle 2013

Tornator Oyj:n varsinainen yhtiökokous 13.3.2013 myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012. Yhtiön hallitukseen valittiin Mikko Koivusalo, Erkko Ryynänen, Jyrki Tammivuori, Esko Torsti ja Elina Tourunen. Tilintarkastusyhteisönä jatkaa Deloitte & Touche Oy ja vastuullisena tilintarkastajana Jukka Vattulainen.

Yhtiön hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 13.3.2013 Esko Torstin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja Mikko Koivusalon varapuheenjohtajana. Hallitus valitsi keskuudestaan Oversight Committeen puheenjohtajaksi Mikko Koivusalon ja jäseniksi Erkko Ryynäsen sekä Elina Tourusen. Palkitsemiskomitean jäseniksi hallitus valitsi Esko Torstin ja Mikko Koivusalon.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Arto Huurinainen, puh. 0400 674 902