Uudistetut PEFC-kriteerit edistävät kestävyyttä

Metsänhoidon uudistettu PEFC-kriteeristö on valmistunut. Standardityöryhmä sai vuoden kestäneen työnsä päätökseen ja hyväksyi uudistetut PEFC-vaatimukset.

Työryhmä kuuli työnsä aikana asiantuntijoita metsien ekologiasta ja monimuotoisuudesta,
puuntuotannon taloudellisista näkökulmista, sosiaalista kysymyksistä ja metsien monikäytöstä. Kahden kommentointijakson aikana työryhmän ulkopuolelta saadut kymmenet kommentit käsiteltiin työryhmässä ja otettiin
huomioon kriteeristön sisällössä. ”Luovutamme kriteeristön PEFC Suomelle, joka vastaa vaatimusten toimittamisesta PEFC:n kansainväliseen arviointiprosessiin, kertoo standardityöryhmän puheenjohtaja Jarmo Ratia. ”Jos arvioinnissa havaitaan puutteellisuuksia, työryhmä kokoontuu täydentämään työtään.”

Muutoksia kaikkiin kriteereihin Esimerkkeinä kriteeristöön tehdyistä muutoksista Ratia mainitsee lahopuun lisäämisen säästöpuiden määrää kasvattamalla sekä tiheikköjen ja suojakaistojen jättämisen riistanhoidon tarpeisiin. Lisäksi työn- ja
urakanantajien velvollisuudet kirjattiin aiempaa laajemmin. ”Omina vaatimuksinaan ovat kiinteiden muinaismuistojen säilyttäminen, roskaamisen välttäminen ja metsänhoidon laadun seuranta. Yksikään kriteereistä ei säästynyt muutoksilta”.

PEFC Suomen puheenjohtaja Jan-Erik Enestam kiittää standardityöryhmää sen tekemästä työstä. ”Työryhmän laaja asiantuntemus näkyy lopputuloksessa ja antaa hyvän pohjan riippumattoman kansainvälisen konsultin ensi talvena tekemälle arvioinnille. Tavoitteena on, että saamme kansainvälisen jatkohyväksynnän viimeistään kesällä 2015. Uudistetut kriteerit otetaan käyttöön vuonna 2016.”

Lisätietoja:
PEFC-standardityöryhmän kesäkuussa 2014 hyväksymä PEFC FI -kriteeristö