Tornator selvittää metsiensä suojeluarvoja sidosryhmiltä

Tornatorin metsissä on tuhansia hehtaareja suojeltavia luontokohteita tai alueita, joilla on erityisiä suojeluarvoja. Pääosa näistä kohteista on eriasteisten suojelutoimien piirissä tai toimenpiteissä turvataan kohteiden monimuotoisuudelle merkittäviä arvoja. Näiden kohteiden tietoja ylläpidetään yhtiön metsävarajärjestelmässä, jotta luontoarvot voidaan huomioida toimenpidesuunnittelussa.

Tornator vastaanottaa oman maastohavaintojen ja viranomaistietojen lisäksi myös sidosryhmiltä tietoja metsissään olevista kohteista, joilla on erityisiä suojeluarvoja, kuten uhanalaisten lajien havaintoja tai suojeltavia luontotyyppejä. Havaintoja ja tietoja on saatu jo aiemmin ja näitä tietoja on hyödynnetty.

Nyt tietoja voi lähettää helposti yhteydenottolomakkeen kautta ympäristöpalautteena. Lomakkeeseen kannattaa ilmoittaa mahdollisimman tarkka kuvaus kohteesta tai havainnosta sijainnin kera. Lisäksi lomakkeeseen tulee antaa lähettäjän nimi ja yhteystiedot. Kaikkiin palautteisiin pyritään vastaamaan kahden viikon kuluessa. Lähetetyt havaintotiedot tarkistetaan ja sen jälkeen tehdään tarvittavat merkinnät metsävarajärjestelmään sekä muut tarvittavat toimet kuten viranomaisilmoitukset.

Yhteydenottolomakkeeseen pääset tästä linkistä.