Tornator perusti kaksi uutta METSO-suojelualuetta

Tornatorin uudet METSO (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma) -suojelualueet sijaitsevat Vieremän Hällämöharjulla ja Pyhtään Stockforsin tilalla.

Hällämöharjun suojelualue on maisemallisesti edustava harjumetsä, jonka pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Harjumetsien rinteillä on myös pieniä paisterinteitä. Alueella esiintyy alueellisesti uhanalainen kangasajuruoho. Nyt suojeltu alue sisältyy harjujensuojeluohjelmaan.

Pyhtään Stockforsin tilalle perustetun suojelualueen suojeltavat elinympäristöt ovat pääasiassa rehevää korpea. Alueen pinta-ala on 3,4 hehtaaria. Monimuotoisuutta lisäävät mm. runsas lahopuusto sekä kookkaat lehti- ja havupuut.

Jatkossa alueet tulevat säilymään luonnontilaisena.