Yli 1000 hehtaaria vapaaehtoiseen METSO-suojeluun

Tornatorin METSO-suojelualueet ovat jakaantuneet hyvin eri maakuntiin, joissa yhtiöllä on metsäomistusta, mutta pinta-alallisesti eniten niitä on perustettu Pohjois-Pohjanmaalle. Yhtiön pohjoisin METSO-kohde sijaitsee Tervolassa ja eteläisin Loviisassa. Suurin osa alueista on runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Joukossa on myös lehtoja, muutama merkittävä myrskytuhoalue sekä yksi kohde, joka laajensi Syötteen kansallispuistoa.

”Kaikki nämä kyseessä olevat suojeluohjelman kohteet ovat vapaaehtoisesti yhtiön aloitteesta perustettuja. Olemme kartoittaneet METSO-suojeluohjelmaan soveltuvia kohteita ja osa niistä on havaittu toiminnan suunnittelun yhteydessä. Soveltuvia alueita on esitetty METSO -ohjelman kautta suojeltavaksi. METSO-ohjelma on mielestämme erinomainen keino turvata metsien monimuotoisuutta.” kertoo Tornatorin toimitusjohtaja Arto Huurinainen.

”On hienoa, että vapaaehtoinen METSO-ohjelma etenee ja että myös metsäalan yritykset ovat ottanet ohjelman omakseen. Tornator Oyj:n työ METSOn parissa on ollut pitkäjänteistä ja tuloksellista, minkä 1 000 suojeltua METSO-hehtaaria osoittavat. Tornator Oyj:n kohteet ovat olleet pinta-alaltaan usein keskimääräisiä METSO-kohteita suurempia ja kohteet ovat olleet luontoarvoiltaan edustavia”, ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoo.

Tornatorin uusimmat METSO-suojelukohteet ovat harjualueita, pienveden lähimetsää, luonnontilaisia korpia sekä vaihettumisvyöhykkeitä. Nämä alueet tullaan jättämään pysyvästi metsätaloustoimien ulkopuolelle, ja niiden annetaan kehittyä kohti luonnontilaisuutta.

Lisätietoja:

http://www.metsonpolku.fi/

Metsänhoito- ja ympäristöpäällikkö Maarit Sallinen, Tornator Oyj, p. 040 720 7148, etunimi.sukunimi@tornator.fi

Ylitarkastaja Päivi Gummerus-Rautiainen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 240, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tornator Oyj on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja noin 600 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli noin 87 miljoonaa euroa ja taseen koko noin 1,1 miljardia euroa. Tornator omistaa metsiä ja harjoittaa metsätaloutta myös Romaniassa ja Virossa. Yhtiön pääliiketoimintana on puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Konsernin palveluksessa on noin 210 henkilöä pääosin Suomessa.