Saimaannorpalle lisää suojeltuja elinalueita

Tornator Oyj ja Etelä-Savon ELY-keskus ovat tehneet 2.2.2015 kiinteistökaupan saimaannorpan suosimista vesialueista ja saaristoista Saimaalla. Kiinteistökauppa on osa Saimaannorppa-Life hanketta. Kaupan myötä jo olemassa olevat norpan suojelualueet laajenevat Puumalan Lietvedellä, Puumalan Katosselällä sekä Savonlinnan Pihlajavedellä yli 100 saarella ja luodolla. Lisäksi merkittävä osa Katosselän vesialuetta tulee osaksi luonnonsuojelualuetta.

Kaupan kokonaispinta-ala on noin 710 hehtaaria, josta vesialuetta on noin 640 hehtaaria. Hankitut alueet liitetään vuonna 2014 asetuksella perustettuihin valtion Saimaan luonnonsuojelualueisiin.

Lisätietoja:

Saimaannorppa Life:www.metsa.fi/saimaannorppalife

Saimaan luonnonsuojelualueet:

https://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/uusia-luonnonsuojelualueita-saimaan-alueelle-etela-savon-ely-keskus-#.VMZjAWQ8KUk

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20140441

Maankäyttöjohtaja Antero Luhtio, Tornator Oyj, etunimi.sukunimi@tornator.fi, p. 040 045 9969

Diplomi-insinööri Pasi Ryhänen, Etelä-Savon ELY-keskus,etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 502 4229