Ouluun ja Utajärvelle suunnitteilla tuulivoimahankkeet

Suomen suurimpiin metsänomistajiin lukeutuva Tornator Oyj ja pohjoismaiden johtaviin tuulivoiman tuottajiin lukeutuva NV Nordisk Vindkraft Oy ovat käynnistäneet tuulivoimahankkeiden suunnittelun Oulussa ja Utajärvellä. Tuulivoimahankkeiden suunnittelussa ja kehitystyössä yhdistyvät Tornator Oyj:n vahva paikallinen asiantuntemus ja Nordisk Vindkraft Oy:n vahva tekninen osaaminen ja kokemus tuulivoimahankkeiden kehittämisestä ja toteutuksesta.

Lavakorven tuulivoimahanke sijaitsee Oulun kaupungin kaakkoisosassa entisen Ylikiimingin kunnan alueella. Alueelle on suunnitteilla noin 60 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Maaselän ja Hepoharjun suunnittelualue sijaitsee Utajärven kunnan läntisessä osassa ja alueelle on suunnitteilla noin 37 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto. Pahkavaaran suunnittelualue sijaitsee Utajärven kunnan itäosassa ja alueelle on suunnitteilla noin 42 tuulivoimalan laajuinen tuulivoimapuisto.

Oulun kaupunki ja Utajärven kunta ovat tehneet kaavoituspäätökset tuulivoimahankkeiden rakenta-misen mahdollistavien osayleiskaavojen laadinnan aloittamisesta keväällä 2015. Tuulivoimahankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt (YVA) käynnistyvät toukokuussa. Tavoiteaikataulun mukaan arviointiselostukset valmistuvat vuoden 2015 loppuun mennessä ja osayleiskaavat ovat hyväksymiskäsittelyssä syksyllä 2016.

Osana YVA- ja osayleiskaavoitusmenettelyitä järjestetään kaikille avoimia yleisö- ja infotilaisuuksia, joista ensimmäiset tilaisuudet järjestetään seuraavasti kesäkuussa:

Oulun Lavakorven tuulivoimahanke Tiistaina 9.6.2015 klo 18.00 Ala-Vuoton koululla (Alavuotontie 1151, Ylikiiminki).

Utajärven Maaselän ja Hepoharjun tuulivoimahanke Keskiviikkona 10.6.2015 kello 18.00 Sangin Wanhalla koululla (Puutturintie 5, Sanginkylä).

Utajärven Pahkavaaran tuulivoimahanke Torstaina 11.6.2015. kello 18.00 Särkijärven koululla (Kouluntie 3, Särkijärvi).

Tilaisuudet alkavat kahvitarjoilulla klo 17.30.

Lisätietoja:

Tornator Oyj

Hankepäällikkö Raino Kukkonen Äyritie 8D
01510 VANTAA
puh. 050 468 8533
raino.kukkonen@tornator.fi

YVA- ja kaavoituskonsulttina toimii Ramboll
YVA-menettely
Kirsi Lehtinen
Niemenkatu 73,
15140 LAHTI
Puh. 040 722 4104