Tornator tutustuu suojeluesityksiin

Viite: Ympäristöjärjestöjen suojeluesitys 13.6.2017 Metsäkartat.fi -sivustolla.

Me Tornatorissa kiitämme tärkeän asian esille nostamisesta, sillä myös meidän tavoitteenamme, vastuullisena toimijana, on luoda laajasti ja kestävästi hyvinvointia metsästä. Haluammekin tehdä yhteistyötä kaikkien eri toimijoiden kanssa metsien monimuotoisuuden turvaamisen puolesta ja käymme mielellämme keskustelua sidosryhmien kanssa. Tutustumme nyt huolella suojeluesityksen kohteisiin ja niiden luonnonsuojeluarvoihin. Olemme myös yhteydessä suojeluesityksen laatijiin.

Lisätietoja:
Vs. metsätalous- ja ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, puh. 050 441 2253. 
Yritysvastuupäällikkö Tuija Luukkanen, puh. 040 502 9062.