Tornator laajentaa metsäpalveluliiketoimintaa

Tornatorin metsäpalveluliiketoiminta laajenee kuluvana vuonna Länsi-Suomeen.

Operaatioesimies Heikki Aarnipuron (Oulun seutu) jäädessä eläkkeelle helmikuun lopussa, järjestelemme operaatioesimiesten tehtävät laajemmin niin, että pystymme vastaamaan myös metsäpalveluhaasteeseen.

Operaatioesimiesalueisiin tehdään seuraavat nimitykset ja muutokset 1.3.2018 alkaen:

Metsätalousinsinööri Ville Tirkkonen nimitetään operaatioesimieheksi Pohjois-Suomen alueelle toimipaikkanaan Oulu. Ville on aiemmin hoitanut menestyksekkäästi useita sijaisuuksia Tornatorissa ja osoittanut kyvykkyyden vaativaan operaatioesimiehen tehtävään.

Metsänhoitaja Jaana Turunen palaa töihin 1.3.2018 alkaen ja aloittaa tuolloin operaatioesimiehenä päävastuualueena metsäpalvelu eteläisessä Suomessa. Hänen toimipaikkansa on Vantaa. Jaana jatkaa edelleen myös opintoja töiden ohessa. Yhtiö kannustaa itsensä kehittämiseen ja suhtautuu omaehtoiseen opiskeluun myönteisesti.

Turusen nykyinen alue (Keski-Savo) jakaantuu operaatioesimiesten Pasi Juntusen ja Ville Nousiaisen kesken. Pasi Juntusen vastuulle tulee Tuomo Ikosen suunnittelualue ja Ville Nousiaisen vastuulle Timo Halmeen suunnittelualue. Ville Tirkkonen vastaa toistaiseksi Kari Pulliaisen suunnittelualueen töiden resursoinnista.

Operaatioesimies Seija Högforsin alue säilyy entisellään ja siihen lukeutuvat Stora Enson Kouvolan tiimin metsäpalvelutehtävät.

Operaatioesimiesten Taisto Saarelainen, Mika Härkönen ja Jussi Komulainen alueisiin tai tehtäviin ei tässä vaiheessa tule muutoksia.

Lisätietoja:
Resurssipäällikkö Kauko Kärkkäinen, puh. 040 017 7308
Liiketoimintajohtaja Ari Karhapää, puh. 050 441 2555