Vapo ja Tornator sopivat yli 5 000 ha maakaupoista

Vapo Oy ja Tornator Oyj ovat allekirjoittaneet kaupan, jolla Vapo myy Tornatorille yhteensä noin 5 300 hehtaaria metsätalousmaata eri puolilta Suomea. Kaikkiaan myytäviä tiloja ja määräaloja on noin 90. Myytävät alueet sisältävät hakkuukypsiä metsiä, harvennusvaiheessa olevia metsäpalstoja ja kasvavia taimikoita. Osapuolet eivät julkista kauppahintaa, mutta sillä tulee olemaan lievästi positiivinen vaikutus Vapo Oy:n toisen tertiilin tulokseen.

Vapo Oy julkisti vajaat vuosi sitten, että se alkaa myydä taseestaan yksittäisillä kaupoilla sellaisia maita, joita se ei itse tarvitse nykyisen tai tulevan liiketoiminnan tarpeisiin. Tuolloin Vapo Oy:llä oli omistuksessaan noin 100 000 hehtaaria maata, josta turvetuotannossa on ollut runsaat 20 000 hehtaaria. Loppuosa maista eli noin 80 000 hehtaaria on erilaista metsätalousmaata sekä turvetuotannon tarpeisiin hankittuja reservimaita.

Vuosi sitten yhtiö asetti tavoitteeksi noin 50 000 hehtaarin myymisen. Myytävät maat ovat nyt tehdyn kaupan kaltaisia kokonaisuuksia, pelloiksi soveltuvia tuotannosta poistuneita alueita, suojeltavia kohteita ja mm. metsästykseen soveltuvia kosteikkoja. Viime lokakuun jälkeen maita on myyty tämä kauppa mukaan luettuna noin 10 000 hehtaaria.

Vapo Oy:n toimitusjohtajan Vesa Tempakan mukaan tämä projekti, jolla vapautetaan varoja ydinliiketoiminnan kehittämiseen, on edennyt jopa hieman alkuperäistä suunnitelmaa nopeammin. ”Tiesimme etukäteen, että hyvälle metsälle ja tiettyjen alueiden peltomaalle on markkinoilla kysyntää, mutta kiinnostus erilaisiin kosteikkoihin ja yleensä sijoittajien kiinnostus jopa nuoriinkin metsiin on ollut positiivinen yllätys. Olemme varanneet aikaa koko myyntitavoitteen toteutumiselle vielä kolme vuotta ja uskon, että tuo aika riittää, ellei suhdanteissa tapahdu jotain odottamatonta”, Tempakka sanoo.

Tornator Oyj omistaa Suomessa, Virossa ja Romaniassa yhteensä noin 690 000 hehtaaria metsää. Tornator investoi viime vuonna yli 100 miljoonaa euroa metsien ostoon. Yhtiö on tänä vuonna jatkanut metsäinvestointejaan. Tämä kauppa mukaan lukien yhtiö on tähän mennessä ostanut vuonna 2018 noin 15 000 hehtaaria metsää. Pääosa ostoista on 50-100 hehtaarin tiloja yksityisiltä metsänomistajilta. ”Maineemme luotettavana, kilpailukykyisenä ja vastuullisena ostajana on selvästi levinnyt metsänomistajien keskuudessa”, toteaa Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Sixten Sunabacka.

Sunabacka iloitsee Vapon kanssa tehdystä metsätilakaupasta, sillä se tukee erinomaisesti Tornatorin kasvustrategiaa: ”Aiomme harjoittaa ostetuilla alueilla kestävää metsätaloutta, jatkaa turvetuotannosta poistuneiden alueiden metsittämistä ja myös ennallistaa vaikeimmin metsitettävät suot luonnontilaan. Turvetuotantoa Tornator ei tule harjoittamaan ostamillaan mailla. Kasvu vahvistaa entisestään kykyämme luoda kestävää hyvinvointia metsistä ja olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.”

Lisätietoja:

Pasi Koivisto, Director, Strategic Projects & Real Estate, Vapo Oy puh. 040 848 6541, e-mail: pasi.koivisto@vapo.fi

Sixten Sunabacka, toimitusjohtaja, Tornator Oyj
puh. 040 036 6148, e-mail: sixten.sunabacka@tornator.fi

Vapo on Suomessa, Ruotsissa ja Virossa toimiva monialakonserni. Keskitymme toiminnassamme kasvattamiseen ja kierrättämiseen, kiinteiden polttoaineiden, lämmön, sähkön ja höyryn tuotantoon sekä erilaisten energiaratkaisujen tarjontaan. Lisäksi kehitämme turpeesta ja muista luonnonmateriaaleista uusia tuotteita.

Liiketoimintamme on jaettu kolmeen divisioonaan, jotka ovat Energy, Grow&Care ja New Businesses. Kaikkien liiketoimintadivisioonien yhteinen Supply Chain Management -toiminto vastaa esimerkiksi turvetuotannosta eri maissa, logistiikkapalveluista sekä ostoista. Group Service -toiminto vastaa konsernipalveluista. Työllistämme nyt noin 700 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Tornator on Euroopan johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2017 noin 102 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,5 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 200 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 900 henkilötyövuoden verran. Tornator on 60 suurimman yritysveronmaksajan joukossa Suomessa. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi.