Ilomantsin Valkeajärvelle merkittävä suojelualue

Ympäristöministeriö, Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja maanomistaja Tornator Oyj ovat sopineet merkittävän yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Ilomantsin Lähdevaaraan, Valkeajärven ja Iso-Ahvenjärven kaava-alueille. Perustettavan suojelualueen yhteispinta-ala on noin 341 hehtaaria ja se käsittää kaavan suojeluvarauksia sekä NATURA- ja METSO-suojelualueita.

Rauhoitettava alue on geologisesti ja maisemallisesti arvokas: metsiltään luonnontilaista harjualuetta elävöittävät lukuisat erämaiset ja sokkeloiset lammet sekä purot. Vesistöjen rantavyöhykkeillä vaihtelevat alueelle tyypilliseen tapaan mäntykankaat ja puustoiset suot puronvarsien rehevistä korvista luonnontilaisiin karuihin rämeisiin. Alueen linnusto on tyypillistä karun vesistön lajistoa; esimerkiksi kuikka pesii usealla lammella. Suojelualueella on myös useita muinaismuistokohteita, pääasiassa esihistorialliseen pyyntikulttuuriin liittyviä asuinpaikkoja.

Valkeajärven luonnonkaunis alue tarjoaa upeat puitteet metsien virkistyskäytölle. Harjun päällä kulkee retkeilyreitti, Susitaival, joka vie myös kirkkaasta vedestään kuuluisalle Kaunisjärvelle. Sen rannalla sijaitsevan suositun laavun ja uimarannan sekä muiden alueella sijaitsevien retkeilyrakenteiden käyttö ja kunnossapito on jatkossakin sallittu.

Tornator Oyj:n toimitusjohtaja Sixten Sunabacka on tyytyväinen, että alueen suojelusta päästiin sopimukseen: ”Tornator haluaa tällä konkreettisesti osoittaa, että metsänomistajan on mahdollista ylläpitää tasapaino metsien taloudellisen hyödyntämisen sekä niiden ekologisten ja sosiaalisten hyötyjen välillä. Tornatorin tehtävänä on metsien kestävällä käytöllä ja metsien suojelulla luoda laajasti ottaen hyvinvointia sekä käytännössä osoittaa vastuullisuuttaan”.

”Valkeajärven suojelualue on poikkeuksellisen laaja ja erämainen kohde lähivuosina suojeltujen yksityismaiden joukossa. Kohteen suojelu on hyvä esimerkki yksityisen maanomistajan ja valtion välisestä käytännön yhteistyöstä, jota tarvitaan luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa,” kiittää asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

 

 

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö: ympäristöneuvos Päivi Gummerus-Rautiainen,
p. 0295 250 240, etunimi.sukunimi@ym.fi
 
Tornator Oyj: maankäyttöjohtaja Antero Luhtio,
p. 040 045 9969, etunimi.sukunimi@tornator.fi