Metsänjalostusseminaarissa pohdittiin metsänjalostuksen nykytilaa ja tulevaisuutta

Biotalouden merkityksen kasvu sekä ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttävät metsävarojemme kasvattamista ja runsasta, kestävää hyödyntämistä. 

Metsänjalostus on tehokas tapa vastata haasteeseen ollen yksi tärkeimmistä metsien kasvun lisäämisen keinoista. Jalostetun metsänviljelyaineiston käytöllä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti metsien kasvuun pitkällä aikajänteellä. Jalostuksen avulla voidaan parantaa myös metsien laatua ja terveyttä. Lisäksi valintajalostuksen avulla voidaan nopeuttaa metsien ilmastonmuutokseen sopeutumista ja siten varmistaa niiden tuotoskyvyn säilyminen tulevaisuudessa. Jalostettu metsänviljelyaineisto on myös perimältään monimuotoista. 

Tornator huolehtii metsiensä kasvusta ja haluaa varmistaa metsiensä tuottokyvyn myös tulevaisuudessa. Viljelymateriaalin oikealla valinnalla uuden metsän tuottoon ja hiilensidontaan voidaan vaikuttaa helposti ja pitkäkestoisesti. Valtaosa Tornatorin vuotuisista uudistusaloista viljellään joko istuttamalla tai kylvämällä jalostettua siemen- ja taimiainesta käyttäen.

Tornator järjesti yhteistyössä Metsäteollisuus ry:n kanssa metsänjalostusseminaarin, jossa Suomen ja Ruotsin johtavat metsänjalostuksen tutkijat ja metsätalouden toimijat kokoontuivat yhteen pohtimaan metsänjalostuksen nykytilaa ja tulevaisuuden kuvaa. Seminaarissa kuultiin, millaisia harppauksia metsien kasvussa ja laadussa on saavutettu viime vuosikymmenien jalostustyöllä sekä millaisia mahdollisuuksia nähdään tulevaisuudessa muun muassa metsäpuiden kasvullisten alkioiden tuotannolla. Seminaarissa todettiin, että yhteistyötä metsänjalostuksessa on mahdollista ja tarpeen lisätä maiden ja eri tahojen välillä. Lopputulemana oli, että tapaaminen nähtiin hedelmällisenä ja yhteistyötä tullaan tiivistämään ja koordinoijana toimii Metsäteollisuus ry.

 

 

Lisätietoja:
Metsätalouspäällikkö Maarit Sallinen, puh. 040 720 7148