Hyvinkään arvokasta suoluontoa palautetaan ennallistamalla

Hyvinkään Kalkkilammin luonnonsuojelualue on monipuolinen pieni suoalue, jonka luontoa autetaan säilymään kunnostamalla niitä osia, joita on aiempina vuosikymmeninä yritetty kuivattaa metsätalouskäyttöön ojittamalla. Myös alueella olevaa vanhaa kalkkilouhosta hoidetaan raivaamalla näköesteenä olevia pensaita pois.

Työt tulevat alkamaan suoalueella ylimääräisen puuston poistolla talven aikana. Puuston poiston jälkeen suojelualueen ojat tukitaan kaivinkoneen avulla. Kalkkilammin ennallistaminen eli palauttaminen lähemmäs luonnontilaa tehdään osana EU:n rahoittamaa Hydrologia-LIFE-hanketta, josta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut.

Toimenpiteet koskevat Tornator oy:n omistuksessa olevaa suojelualuetta, joka sisältyy Kalkkilammi-Sääksjärvi Natura 2000 -alueeseen.

Harvinaisia lajeja

Ennallistaminen hyödyttää soilla eläviä lajeja. Kalkkilammia ympäröivä suoalue on Etelä-Suomessa harvinaista lettoa, joka on luontaisesti hyvin ravinteikasta. Suolla esiintyykin runsaasti harvinaisia ja vaateliaita lajeja joiden kanta on kuitenkin taantunut ojitusten seurauksena ja osa lajista on jopa hävinnyt.

–Ennallistamisen odotetaankin elvyttävän alueen taantunutta lettolajistoa, sanoo suunnittelija Helena Lundén Metsähallituksesta.

Suojelualueella on myös muinaismuisto eli vanha kalkkilouhos. Myös louhoksen ympäristössä tehdään varovaisia hoitotoimia raivaamalla pieniä puita ja vadelmapensaita, jotta louhos tulisi paremmin esiin.

–Kalkkisuon kohde on hyvä esimerkki siitä, kuinka uhanalaisten luontotyyppien ja lajien sekä kulttuuriperinnön suojelu vaatii aktiivisia hoitotoimia, joihin myös tarkkaan suunnitellut hakkuut kuuluvat, sanoo Tornatorin ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen.

Lisätietoja:
Suunnittelija Helena Lundén, Metsähallitus, puh. 040 7538153; helena.lunden(at)metsa.fi
Projektipäällikkö Tuomas Haapalehto, Metsähallitus, puh. 040 353 2480; tuomas.haapalehto(at)metsa.fi

Ympäristöpäällikkö Heikki Myöhänen, Tornator Oyj, puh. 050 441 2253; heikki.myohanen(at)tornator.fi