Norojen tunnistaminen paikkatiedon avulla

Torator on ottanut käyttöön toimintamallin norojen ja purojen tunnistamiseen ja toisistaan erottamisen selkeyttämiseksi. Toimintamalli on osa Taru Luukkosen (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) opinnäytetyötä. Opinnäytetyössä sekä suunnittelijoille suunnatussa toimintamallissa on ohjeita myös pienvesien luonnontilaisuuden tunnistamiseen.

Luukkosen opinnäytetyön tuloksissa todetaan, että Tornatorin järjestelmissä noromerkinnät pitävät pääsääntöisesti paikkansa, eikä noroja ole vahingoitettu opinnäytetyön otannan hakkuissa. Paikkatietoaineiston käyttö edistää norojen ja muiden vedenjuoksu-uomien huomioon ottamista käsittelyvaihtoehtojen suunnittelussa.

Norojen ja purojen lähiympäristön käsittelyä säätelee metsälaki, vesilaki ja valtioneuvoston asetus metsien kestävästä käytöstä. Säätelyn tulkinnanvaraisuus herättää usein kysymyksiä ja keskustelua metsänkäyttöä suunnitellessa. Ohjeistuksen jatkuvalle kehittämiselle on siis tilausta. Suunnittelijan taustatukena on ympäristöprosessin lisäksi myös ELY-keskus ja Metsäkeskus. Metsäkeskus valvoo metsälain toteutumista tarkastamalla metsänkäyttöilmoitukset sekä toimii lupaviranomaisena metsälakiin liittyvissä kysymyksissä.

Lisätietoja:

Heikki Myöhänen, ympäristöpäällikkö, puh. 050 441 2253