Green is good – vastuullinen rahoitus metsätaloudessa

Haluamme korostaa vastuullisuuden merkitystä operatiivisen toimintamme ohella myös rahoituksessamme. Julkaisemme vihreän rahoituksen viitekehyksen (”Green Finance Framework”), jonka puitteissa aiomme hankkia jatkossa pääosan lainarahoituksestamme

Viitekehyksen tarkoituksena on kuvata ja varmentaa sijoittajille Tornatorin toimintaa ja päämääriä koskien vastuullisen, ilmastoystävällisen metsätalouden harjoittamista. Mielestämme sijoittajayhteisöllä tulee olla läpinäkyvä mahdollisuus arvioida ja vertailla ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien haasteiden kannalta tärkeitä sijoituskohteita. Tornatorin visio on olla vastuullisen metsien käytön suunnannäyttäjä, ja nyt julkaistava vihreän rahoituksen viitekehys on luonteva tapa osoittaa sitoutumistamme kehitystyöhön metsätalouden ja rahoitusmarkkinoiden välillä.

Tornatorin harjoittaman metsätalouden kestävyyden yhtenä osoituksena yhtiöllä on molemmat kansainvälisesti tunnustetuimmista metsäsertifikaateista, PEFC ja FSC®. Vihreän rahoituksen viitekehys ja sen puitteissa nostettavat lainat vahvistavat mainettamme vastuullisena, pitkälle tulevaisuuteen katsovana metsätalousyhtiönä. Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen pohjana toimivat omien vastuullisuusperiaatteidemme ohella mm. YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Viitekehyksen laadinnassa on pyritty huomioimaan sekä ICMA:n vihreiden joukkovelkakirjalainojen periaatteet että EU:n kestävän rahoituksen taksonomian metsätaloutta koskeva kategoria.

Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen puitteissa voimme nostaa lainoja, jotka kohdistuvat nykyisten metsäinvestointien uudelleenrahoitukseen tai uusiin metsäinvestointeihin sekä näihin liittyviin infrastruktuuri-investointeihin ja mahdollisiin t&k -hankkeisiin. Viitekehys kattaa myös vihreät lainat, joilla edistämme metsäluonnon säilymistä ja kehittämistä, kuten esimerkiksi monimuotoisuutta ja soiden ennallistamista.   

Viitekehyksen puitteissa nostetuista lainoista sekä niiden ympäristövaikuttavuudesta raportoimme vuosittain verkkosivuillamme. Raportointi tulee sisältämään muun muassa sertifioitujen metsien, suojelualueiden sekä metsien kasvun kehityksen. Ympäristölle tärkeitä mittareita ja raportointikohteita lisäämme sitä mukaa, kun järjestelmät niitä mahdollistavat. Panostamme erityisen paljon hiilensidonnan kannalta tärkeään tuotteiden korvaavuuslaskentaan, ja tavoitteenamme on julkistaa uusia tuloksia puun merkityksestä ilmastohaitallisten fossiilisten raaka-aineiden korvaajana heti, kun mahdollista.

Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa toimi neuvonantajana SEB, ja viitekehys sai riippumattomalta arvioijalta CICERO:lta heidän ”Shades of Green” luokituksessaan korkeimman mahdollisen arvosanan eli tumman vihreä (”dark green”).

Lue aiheesta lisää täältä.

FSC-C123368