Tornator ottaa käyttöön vihreän rahoituksen viitekehyksen

Metsäyhtiö Tornator Oyj haluaa korostaa vastuullisuuden merkitystä operatiivisen toimintansa ohella myös rahoituksessaan. Tornator julkaisee tänään vihreän rahoituksen viitekehyksen (”Green Finance Framework”), jonka puitteissa yhtiö aikoo hankkia jatkossa pääosan lainarahoituksestaan.

Viitekehyksen tarkoituksena on kuvata ja varmentaa sijoittajille Tornatorin toimintaa ja päämääriä koskien vastuullisen, ilmastoystävällisen metsätalouden harjoittamista. Tornatorin mielestä sijoittajayhteisöllä tulee olla läpinäkyvä mahdollisuus arvioida ja vertailla ilmastonmuutoksen ja muiden globaalien haasteiden kannalta tärkeitä sijoituskohteita. Tornatorin visio on olla vastuullisen metsien käytön suunnannäyttäjä, ja nyt julkaistava vihreän rahoituksen viitekehys on luonteva tapa osoittaa yhtiön sitoutumista kehitystyöhön metsätalouden ja rahoitusmarkkinoiden välillä.

Tornatorin harjoittaman metsätalouden kestävyyden yhtenä osoituksena yhtiöllä on molemmat kansainvälisesti tunnustetuimmista metsäsertifikaateista, PEFC™ ja FSC®. Vihreän rahoituksen viitekehys ja sen puitteissa nostettavat lainat vahvistavat yhtiön mainetta vastuullisena, pitkälle tulevaisuuteen katsovana metsätalousyhtiönä. Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen pohjana toimivat yhtiön omien vastuullisuusperiaatteiden ohella mm. YK:n kestävän kehityksen periaatteet. Viitekehyksen laadinnassa on pyritty huomioimaan sekä ICMA:n vihreiden joukkovelkakirjalainojen periaatteet, että EU:n kestävän rahoituksen taksonomian metsätaloutta koskeva kategoria.

Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen puitteissa yhtiö voi nostaa lainoja, jotka kohdistuvat nykyisten metsäinvestointien uudelleenrahoitukseen tai uusiin metsäinvestointeihin sekä näihin liittyviin infrastruktuuri-investointeihin ja mahdollisiin t&k -hankkeisiin. Viitekehys kattaa myös vihreät lainat, joilla edistetään metsäluonnon säilymistä ja kehittämistä, kuten esimerkiksi monimuotoisuutta ja soiden ennallistamista.

Viitekehyksen puitteissa nostetuista lainoista sekä niiden ympäristövaikuttavuudesta raportoidaan vuosittain yhtiön verkkosivuilla. Raportointi tulee sisältämään muun muassa sertifioitujen metsien, suojelualueiden sekä metsien kasvun kehityksen. Ympäristölle tärkeitä mittareita ja raportointikohteita lisätään sitä mukaa, kun järjestelmät niitä mahdollistavat. Tornator panostaa erityisen paljon hiilensidonnan kannalta tärkeään tuotteiden korvaavuuslaskentaan, ja yhtiön tavoitteena on julkistaa uusia tuloksia puun merkityksestä ilmastohaitallisten fossiilisten raaka-aineiden korvaajana heti, kun mahdollista.

Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen laatimisessa toimi neuvonantajana SEB, ja viitekehys sai riippumattomalta arvioijalta CICERO:lta heidän ”Shades of Green” luokituksessaan korkeimman mahdollisen arvosanan eli tumman vihreä (”dark green”).

Lue aiheesta lisää täältä.

Lisätietoja antavat:

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja, puh. 040 869 7613

Antti Siirtola, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 040 773 0975

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 noin 113 miljoona euroa ja taseen koko noin 1,6 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 180 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä.

Suomi FSC-C123368

Viro FSC-C132610

Romania FSC-C132426