Liito-oravametsä suojeltiin Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ja Tornator Oyj ovat sopineet yhtiön mailla olevan liito-oravametsän suojelusta. Joensuun Luhtapohjalla sijaitseva Vihtalahden suojelualue on perustettu osana METSO-ohjelmaa ja Liito-orava-LIFE -hanketta.

Luonnontilaisia, osin soistuneita kangasmetsiä, joissa on arvokkaita pienvesiä sekä liito-oravalle suotuisaa elinympäristöä, on suojeltu noin 14 hehtaaria. ”Monipuolinen ja monimuotoinen suojelualue on puustoltaan vanhaa ja puustorakenteeltaan sellaista, että uhanalaistuneella liito-oravalla on hyvät edellytykset pesiä alueella, ” Tornatorin ympäristöasiantuntija Saara Pihlman toteaa.

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on metsäluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Suojelualueen rauhoitusmääräysten mukaisesti alue säilyy luonnontilaisena, eikä siellä saa tehdä sen tilaan vaikuttavia tai sitä muuttavia toimenpiteitä. Jokamiehenoikeuksia tai metsästysvuokrasopimusten mukaista metsästystä rauhoitusmääräykset eivät kuitenkaan rajoita. Tornator on suojellut METSO-ohjelman kautta yli 1700 hehtaaria metsää.

 

Lisätietoja:
Tornator Oyj:
Saara Pihlman, ympäristöasiantuntija, puh. +358 50 401 7371, etunimi.sukunimi@tornator.fi
 
Pohjois-Karjalan ELY-keskus:
Sirkka Hakalisto, yksikön päällikkö, puh. +358 295 026 175, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi