Tornator kartoittaa aktiivisesti metson soidinpaikkoja

Tornator on jatkanut tänä keväänä metson soidinpaikkojen kartoitusta Kaakkois-Suomen alueella. Tarkistetut soidinpaikat sijaitsevat Kiteellä, Sulkavalla, Punkaharjulla ja Rautjärvellä ja olivat laajuudeltaan 30–100 hehtaaria. Tarkistettavat alueet valitaan yhteistyössä Tornatorin suunnitteluasiantuntijoiden ja luontoharrastajien kanssa. Soidinpaikkaselvityksen teki viime kevään tapaan Luontoselvitys Metsänen.

”Kuluneen kevään selvityksissä on ollut haasteena vähäinen lumen määrä soidinpaikoilla, minkä vuoksi soitimen jälkien ja lintujen ulostepaikkojen löytäminen on vaikeampaa. Voi myös olla, että metson soidin on aikaistunut vähälumisen ja leudon talven takia”, arvelee maastotyöt suorittanut luontokartoittaja Jyrki Uotila

Timo Metsänen Luontoselvitys Metsäsestä kertoo parin viime vuoden olleen metsolle valtakunnallisesti parempaa aikaa, joskin viime kesä teki Kaakkois-Suomen alueella poikkeuksen. Toukokuu on kriittistä aikaa yleisesti metsäkanalintujen poikueille, joiden selviäminen on hyvin pitkälti säistä riippuvainen. 

Tiedossa olevat soidinpaikat merkitään metsäsuunnitelmaan ja ne on otettava huomioon metsänkäsittelyssä FSC®-sertifioiduissa metsissä. Soidinpaikoilla ei hakata metsää soidinaikana eikä niitä uudisteta yli hehtaarin suuruisin avohakkuin, vaan metsän peitteisyys säilytetään. Metso on soidinpaikkansa suhteen vaatelias, eikä siedä myöskään liian peitteistä metsää – toisinaan aluetta on myös syytä harventaa soitimen jatkumisen varmistamiseksi. Timo Metsäsen mukaan FSC-sertifiointi ja sen tuoma metson soidinpaikkojen huomiointi on lajille erittäin positiivinen ilmiö.

Lisätietoja:
 
Saara Pihlman, ympäristöasiantuntija, Tornator Oyj, puh. 050 401 7371
 
Lisenssikoodi: FSC-C123368