Mahdollisuuksien metsä -kampanja kannustaa yläkoululaisia metsäalalle – tällä kertaa etäyhteyksin

Metsäteollisuuden yhteisen Mahdollisuuksien metsä -koulukampanjan tavoitteena on lisätä alan tunnettuutta yläkoululaisten keskuudessa. Kevään aikana toteutettavassa kampanjassa metsäalan ammattilaiset kertovat 8.-luokkalaisille alan opiskelu- ja työmahdollisuuksista, vastuullisuudesta sekä puusta valmistettavista tuotteista.Tällä kertaa kampanjassa on ensi kertaa mukana myös lukioita, joissa vierailee alan korkeakouluopiskelijoita.

Tuore kysely osoittaa, että metsätiedolle on aiempaa enemmän tarvetta. Peräti 40 prosenttia kyselyyn vastanneista nuorista uskoo käyttävänsä puupohjaisia tuotteita vain viikoittain tai harvemmin, vaikka enemmistö suomalaisista käyttää puutuotteita hygieniatuotteista huonekaluihin ja ruokapakkauksiin joka päivä.

Kouluissa käyvät lähettiläät työskentelevät metsäalalla hyvin erilaisissa tehtävissä tehdastuotannosta ylimpään johtoon. Tornator on mukana kampanjassa neljän koululähettilään voimin ja he vierailevat kuudessa eri peruskoulussa Pohjois-Karjalassa ja Uudellamaalla. 

Vuodesta 2013 järjestetyn Mahdollisuuksien metsä -kampanjan toteuttavat Suomen Metsäyhdistys, Puujalostusinsinöörit, Corex, DS Smith Packaging Finland Oy, Koskisen Oy, Metsä Group, Pölkky Oy, Sappi Finland Oy, Stora Enso Oyj, Tervakoski Oy, Tornator Oyj, UPM Kymmene Oyj ja Versowood Oy. Kampanjaa koordinoi Metsäteollisuus ry.

Lue lisää kampanjan sivustolta: www.mahdollisuuksienmetsa.fi

Lisätietoja: Sofia Tuisku, viestintäasiantuntija, Metsäteollisuus ry, sofia.tuisku(at)forestindustries.fi, 040 658 3777