Tornator Oyj:n vuosikertomus 2020 on julkaistu

Tornator Oyj:n vuosikertomus 2020 ja tilinpäätös tilikaudelta 2020 on julkaistu pdf-muotoisena Tornatorin verkkosivuilla suomen- ja englanninkielisenä.

Tornatorin vuosikertomus 2020

Annual Report 2020

Vuosikertomus koostuu viidestä osasta: vuosikatsaus, strategia, vastuullisuus, hallinnointi ja tilinpäätös. Tornator raportoi vastuullisuudestaan Global Reporting Initiativen yritysvastuuraportointia koskevien GRI-standardien mukaisesti. Raportointi kattaa Tornatorin taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun olennaisimmat osa-alueet.

Lisätietoja:

Antti Siirtola, CFO, puh. +358 40 773 0975, antti.siirtola(@)tornator.fi 

Tuija Luukkanen, yritysvastuupäällikkö, puh. +358 40 502 9052, tuija.luukkanen(@)tornator.fi 

****************************
Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 185 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi