Tornatorin metsänhoito- ja vuokrauspalveluille avainlipputunnus

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt metsätalousyhtiö Tornatorille Suomalaista palvelua -avainlipputunnuksen osoituksena Suomessa tuotetulle ja Suomessa työllistävälle palvelulle. Tornator tarjoaa laadukkaita metsänhoitopalveluita muille metsänomistajille sekä vuokraa aktiivisesti metsiä. Metsien vuokraaminen on hyvä vaihtoehto, kun metsänomistaja haluaa säilyttää metsän omistusoikeuden itsellään ja varmistaa vakaan tuoton omaisuudestaan.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkin myöntämisen ensisijaisena kriteerinä on aina se, että tuotteen on oltava valmistettu tai palvelun tuotettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus palvelun omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen, on oltava vähintään 50 prosenttia. Palvelu-Avainlippua hakevalla yrityksellä on myös oltava merkittävä kotimainen omistusosuus, Suomessa toimiva johto ja yrityksen pääkonttorin tulee sijaita Suomessa.

”Olemme iloisia ja ylpeitä uudesta tunnuksesta, joka auttaa meitä viestimään kotimaisista palveluistamme. Avainlipun käyttöoikeudella haluamme kertoa meille tärkeistä arvoista kuten luotettavuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä.” sanoo Tornatorin toimitusjohtaja Henrik Nieminen

Avainlippu-merkki tunnetaan Suomessa erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti ja noin puolet suomalaisista yhdistää Avainlippu-merkkiin vastuullisuuden.

Lisätietoja:

Tuija Luukkanen, yritysvastuupäällikkö, puh. 040 502 9062

Tornator on johtava kestävään metsätalouteen erikoistunut yhtiö Euroopassa. Se omistaa metsiä Suomen lisäksi Virossa ja Romaniassa. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 118 miljoona euroa ja taseen koko noin 2,0 miljardia euroa. Konserni työllistää suoraan noin 185 henkilöä. Kaikkiaan yhtiön metsät työllistävät suoraan omaa henkilökuntaa sekä yrittäjiä ja heidän työntekijöitään noin 1 000 henkilötyövuoden verran. Emoyhtiön omistajat ovat suomalaisia, pääosin institutionaalisia sijoittajia. Tornatorin missio on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. www.tornator.fi.