Hienon vuoden siivittämänä uudelle strategiakaudelle


Tuulisessa maailmassa on lohdullista, että yksi asia ei heilu: Tornatorin tuloskunto. Yhtiö perustettiin 20 vuotta sitten tarjoamaan tasaisia määriä puuta suomalaisen metsäteollisuuden tarpeisiin ja tasaista tuottoa sijoittajille. Tästä lupauksesta olemme pitäneet kiinni. Vuonna 2021 puun luovutus nousi uuteen ennätykseen, ja omistajien kirjaamat tuotot olivat erinomaisia.


Kaiken tämän rinnalla on hyvä myös ymmärtää, miten merkittävät vaikutukset yhtiöllä on sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden osalta. Tornatorin metsät työllistivät jälleen yli tuhat miestyövuotta, ja yhtiö oli ylivoimaisesti suurin yhteisöveronmaksaja Etelä-Karjalassa. Tilanne on sama myös Tornatorin muissa toimintamaissa Virossa ja Romaniassa. Yhtiö toimii haja-asutusalueilla, ja sen yhteiskunnallinen vaikutus on paikallisesti huomattava. Luontopääoman merkitys nousi kuluneena vuotena voimakkaan keskustelun aiheeksi. Tornatorille on kunnia-asia olla edelläkävijä metsätalouden ekologisen kestävyyden saralla. Yhtiön julkistamat luonnon monimuotoisuus- ja ilmasto-ohjelmat 2021-30 herättivät paljon mielenkiintoa, ja syystä. Kunnianhimoinen ja läpinäkyvä ympäristökestävyyden raportointi palvelee varmasti monen sidosryhmän tarpeita.

Uuden strategian punainen lanka on Kestävyys – Kumppanuus – Kasvu


Tornatorilla on siis vahva perusta, jonka pohjalta on turvallista jatkaa entistäkin hienompien saavutusten tavoittelua. Yhtiön koko henkilöstö on ollut mukana laatimassa strategiaa vuosille 2022-24. Uuden strategian punainen lanka on Kestävyys – Kumppanuus – Kasvu. Näiden ympärille rakentuvat kaikki yhtiön strategiset tavoitteet.


COVID-19 ei ole aiheuttanut Tornatorille liiketoiminnallisia tappioita, mutta pandemian vaikutuksia työhyvinvointiin ja työnteon tulevaisuuteen ei voida vielä varmasti sanoa. Tämän johdosta olemme tehneet säännöllisiä kyselyitä henkilöstön tunnelmiin ja työarjen sujuvuuteen liittyen. Pyrkimyksenä on löytää paras mahdollinen työnteon malli juuri meille. Tämä työ jatkuu.


Tornatorin perustamisen jälkeen moni asia on muuttunut niin metsäsektorilla kuin laajemminkin liike-elämässä. Yksi asia kuitenkin on ja pysyy: pitkäaikaisten hyvien tulosten takana on aina motivoitunut henkilöstö. Yhtiön johdon tärkein tehtävä on saada henkilöstö loistamaan, koska näin varmistetaan laadukas asiakaskokemus ja positiivinen tuloskehitys.

Intohimona metsä – vastuullisia ratkaisuja yli sukupolvien.


Vuonna 2022 juhlimme Tornatorin 20-vuotista taivalta, ja uskon, että henkilöstön kanssa laadittu uusi tarkoituslauseemme kuvastaa hyvin tunnelmiamme ja tavoitteitamme myös tuleville vuosikymmenille: Intohimona metsä – vastuullisia ratkaisuja yli sukupolvien.

Tutustu Tornatorin strategiaan vuosille 2022-24

Tilinpäätöstiedote 2021