Mokasimme viestinnässä Mätäsvaaran vanhalla kaivosalueella

Tornatorin hakkuut Lieksan Mätäsvaaran vanhalla kaivosalueella ovat nousseet otsikoihin ja keskusteluihin. ”Myönnämme, että viestintä ei onnistunut vastuullisuusohjeidemme mukaisesti ja tätä pyydämme anteeksi. Hakkuista ja turvallisuusnäkökohdista olisi pitänyt tiedottaa sidosryhmiä etukäteen ja suunnitella toteutustapaa yhdessä”, sanoo toimitusjohtaja Henrik Nieminen.

Juurisyyt hakkuiden toteuttamiselle ovat terveysturvallisuudessa: viranomainen (Tukes) on kehottanut uusimaan alueen turva-aidat sekä täyttämään vaaralliset kaivoskuilut ja siten minimoimaan putoamisvaaran alueella. Kallion päällä olevat puut poistettiin ilmeisen kaatumisriskin vuoksi, näiden taloudellinen merkitys yhtiölle oli hyvin vähäinen. Valitettavasti näillä turvallisuustoimilla on maisemaan negatiivinen vaikutus, jota ei kuitenkaan voitu välttää. Tähän puiden poistoon päätettiin yhdistää lähialueen muu metsänhoidollinen hakkuutarve.

Seuraavaksi kaivosalue raivataan ja siistitään hakkuutähteistä Tornatorin toimesta. Metsätalousalue uudistetaan istuttamalla kuusen taimet lukuun ottamatta suoja-aluetta. Alueelle rakennetaan myös uusi turva-aita viranomaisohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Henrik Nieminen, puh. 040 869 7613