Tornator – 20 vuotta kestävää hyvinvointia metsästä

Tornatorin synty heinäkuussa 2002 oli mediatapahtuma. Puhtaasti metsätalouteen keskittyvä, yhtiömuotoinen toimija oli ainutlaatuista Euroopassa. Vielä tänäänkin Tornatorin toimintamalli poikkeaa muista metsänomistusmuodoista, kuten esimerkiksi metsärahastot tai yhteismetsät. Yhtiö sai nimensä 1900-luvun vaihteessa Itä-Suomessa vaikuttaneelta metsäteollisuusyhtiöltä, joka erinäisten vaiheiden jälkeen päätyi Enso-Gutzeitin omistukseen ja sulautumisen jälkeen katosi pöytälaatikkoon. Vanha hieno nimi (latinaksi sorvaaja) herätettiin henkiin vuonna 2002, kun Stora Enso yhtiöitti Suomen metsänsä. Uuden yhtiön omistajiksi tulivat Stora Enson ohella suomalaisia institutionaalisia sijoittajia, suurimpana työeläkeyhtiöt Ilmarinen ja Varma sekä rahoituskonserni OP. Omistus on pysynyt lähes muuttumattomana.

Suomalaisten työeläkeyhtiöiden kautta kansalaiset laajasti ovat hyötyneet Tornatorin menestyksestä.

Tornatorista kasvoi 20 vuodessa Suomen ja Viron suurin yksityinen metsänomistaja ja merkittävä metsien hoitaja myös Romaniassa. Liiketoimintamalli on osoittautunut varsin iskunkestäväksi; tasaista tuloksentekoa eivät ole heilauttaneet finanssikriisi, pandemia tai Ukrainan sota. Maltillisen riskiprofiilin toimialalla Tornatorin tarjoama tuotto on ollut erinomaista. Voidaankin todeta, että suurimman omistajaryhmän eli suomalaisten työeläkeyhtiöiden kautta kansalaiset laajasti ovat hyötyneet Tornatorin menestyksestä. Taloudellisen kestävyyden ohella myös sosiaalinen kestävyys ja vastuunkanto on ollut merkittävää. Yhtiö on vuodesta toiseen Etelä-Karjalan suurin yhteisöveronmaksaja ja tärkeä hajaseutujen työllistäjä. Tornatorin metsät jakautuvat yli 100 kunnan alueelle.

Tornatorin ekologista kestävyyttä ja tahtotilaa osoittavat esimerkiksi kaksoissertifioidut metsät sekä vuoteen 2030 ulottuvat luonnon monimuotoisuus– ja ilmasto-ohjelmat. Yhtiö aikoo ennallistaa 3000 hehtaaria soita ja edistää yli 100 tuulivoimalan rakentumista yhtiön maille. Suojeltujen metsien pinta-ala on yli kuusinkertaistunut yhtiön perustamisesta. Tornatorin toiminnan tavoitteena on taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden onnistunut yhteensovittaminen.

Hyvällä metsänhoidolla on Suomessa saavutettu ennätyksellinen puuston kasvu ja hiilinielu, ja samanaikaisesti metsät ovat turvanneet maamme taloudellisen kehityksen.

Suomessa ja maailmalla käydään paljon keskustelua metsien roolista ja käytöstä. Erilaisten ennusteiden ja tutkimusten viidakossa tuntuu helposti unohtuvan selkeät, todistettavat faktat: hyvällä metsänhoidolla on Suomessa saavutettu ennätyksellinen puuston kasvu ja hiilinielu, ja samanaikaisesti metsät ovat turvanneet maamme taloudellisen kehityksen. On myös selvää, että metsämme joutuvat väistämättä kohtaamaan ilmaston lämpenemisen negatiiviset vaikutukset. Keski-Euroopan kaltaisiin yli-ikäisiin, ylitiheisiin ja sairaisiin metsiin ei meillä, eikä ilmastolla ole varaa. Ainoa oikea varautumiskeino on huolehtia metsien terveydestä sekä sopeutumiskykyisistä metsäsukupolvista ja -lajikkeista. Luonnon monimuotoisuutta on mahdollista edistää myös aktiivisessa metsätaloudessa. Kysymys on motivaatiosta ja osaamisesta. Tornator viettää 20-vuotissyntymäpäivää henkilöstöjuhlien merkeissä, ja pitkän korona-ajan jälkeen kokoontumiselle onkin tarvetta. Yhtiö lähtee kohti tulevia vuosikymmeniä hyvässä kunnossa ja selkeänä tavoitteenaan olla metsien vastuullisen käytön suunnannäyttäjä.