Tornator tukee vastuullisen metsänhoitourakoinnin kehittämistä

Haluamme antaa oman näkemyksemme HS:n 10.3.2024 julkaistussa artikkelissa esitettyihin vakaviin syytöksiin ja tilannekuvaan.

Tornatorille urakointia tekevän yrityksen aliurakoitsija jäi useista laiminlyönneistä kiinni aluehallintoviraston (AVI) tarkastuksessa syksyllä 2022. Tilanne käytiin läpi huolellisesti ja tarvittavat korjaustoimenpiteet toteutettiin. Isossa kuvassa tunnistamme haasteet ulkomaisen työvoiman käytössä erityisesti kokemattomampien urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden osalta. Tästä syystä urakointiketjun kehittäminen entistä vastuullisemmaksi on yksi tärkeimmistä painopistealueistamme. Emme ole maalissa, mutta tahtotilamme on kristallinkirkas. Tornatorin kanta ulkomaisen työvoiman käytön suhteen on seuraava:

Emme hyväksy työmaillamme työskentelevän työvoiman riistoa tai syrjintää. Olemme sitoutuneet tilaajavastuulain, työehtosopimuksien ja metsäsertifioinnin edellyttämiin velvoitteisiin ja edellytämme samaa myös urakoitsijoiltamme. 

Riski ulkomaista työvoimaa käyttävien yritysten ongelmiin on tiedossa, ja sen poistamiseksi on tehty ja tehdään paljon töitä: perehdytämme ja autamme urakoitsijoita täyttämään työnantajavelvoitteensa. Olemme muun muassa laatineet monikieliset metsänhoito- ja työturvallisuusohjeet sekä -verkkokurssit palvelemaan ulkomaista työvoimaa. Työ- ja turvallisuuskulttuurin ylläpito vaatii paljon resursseja, ja töitä tehdään vaihtuvan ulkomaisen työvoiman kanssa jatkuvasti. Toimeksiantajana valvomme toimitusketjua aktiivisesti, ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi. Tarvittaessa urakointisopimus puretaan (näin on myös tehty). Pidämme suuressa arvossa AVI:n viranomaistyötä oikeusturvan, perusoikeuksien sekä reilun ja turvallisen työympäristön edistämiseksi.

Ilman ulkomaista työvoimaa metsäala ei selviä. Ilmastonmuutoksen torjunta edellyttää terveitä, hyvin hoidettuja metsiä, ja tässä valtavassa työmäärässä kotimaiset resurssit eivät enää riitä. Samaan johtopäätökseen on tultu myös monella muulla toimialalla. Tilaajan on kuitenkin otettava kokonaisvastuu käytettävän resurssin kestävästä kohtelusta, oli sitten kyseessä kotimainen tai ulkomainen työvoima.    

Tornator -konsernin palkkalistoilla on noin 190 henkeä, mutta yhtiömme metsät työllistävät suoraan yli 1600 henkilötyövuotta, erityisesti hajaseuduilla. Urakoivia yrityksiä Tornatorilla on yli 200 kpl. Meille ei ole yhdentekevää, miten metsiämme hoidetaan. Tavoitteenamme on luoda kestävää hyvinvointia metsästä. Tämä missio sisältää myös urakoitsijoidemme hyvinvoinnin.

Henrik Nieminen, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Henrik Nieminen, Tornator Oyj, puh. 040 869 7613.