Tornatorin liiketoiminta

Ydintoimintaamme ovat kestävä metsätalous, metsien osto ja metsänhoitopalvelut. Pääliiketoimintamme ohella vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme, kehitämme tuulivoimahankkeita sekä myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia. Tornator keskittyy kolmeen liiketoiminta-alueeseen:


Puukauppa

metsatalous.png

Pääliiketoimintaamme on puun tuottaminen ja
myynti. Harjoitamme kestävää metsätaloutta
tavoitteenamme hyvä ja tasainen metsän tuotto,
jonka myötä takaamme asiakkaille vastuullisesti
tuotettua sertifioitua puuta. Lisäksi ostamme
puustoltaan kaikentyyppisiä metsätiloja.
Käsittelemme metsät luontoa kunnioittaen,
oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan. Näin
varmistamme metsäomaisuutemme pysymisen
monimuotoisena ja hyväkuntoisena. Suunnitelmallinen metsänhoito ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat tuloksellisen toiminnan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Ota yhteyttä


Kiinteistöt

maankaytto.png

Vuokraamme maa-alueita eri käyttöarkoituksiin, esimerkiksi metsästyskäyttöön, ja kehitämme aktiivisesti tuulivoimahankkeita yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Metsiämme käytetään myös laajasti maksutta virkistyskäytössä. Kaavoitamme ja myymme rantatontteja sekä maa-aineksia. Myymme myös valikoiden kiinteistörakenteeseemme sopimattomia metsätiloja.

Lue lisää

Ota yhteyttä

Palveluliiketoiminta

 

6-01.png

Tarjoamme laadukkaita metsänhoitopalveluita
asiakkaillemme. Toteutamme palvelusopimus-asiakkaidemme metsänuudistamis- ja
taimikonhoitotyöt. Onnistumisen avaintekijöitä
ovat laaja oma metsänomistus sekä resurssien ja materiaalien hankinta. Haluamme tarjota yrittäjillemme parhaat mahdolliset työolosuhteet. Yhteistyön tuloksena saadaan hyvin kasvavia metsiä.

Ota yhteyttä