Tornatorin liiketoiminta

Ydintoimintaamme ovat puun tuottaminen ja hakkuuoikeuksien myynti. Pääliiketoimintamme ohella myymme laadukkaita rantatontteja ja maa-aineksia sekä vuokraamme käyttöoikeuksia mailtamme. Tornator keskittyy kahteen liiketoiminta-alueeseen:


Metsätalous

metsatalous.png

Harjoitamme kestävää metsätaloutta tavoittenamme hyvä ja tasainen metsän tuotto. Metsät käsitellään oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan. Näin omistamamme yli 660 000 hehtaarin metsäomaisuus pysyy hyvässä kasvukunnossa ja maan tuottokyky hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Suunnitelmallinen metsänhoito ja ammattitaitoinen henkilöstö takaavat tuloksellisen toiminnan myös tulevaisuudessa.

Lue lisää

Ota yhteyttä


Maankäyttöliiketoiminta

maankaytto.png

Tärkein maankäytön liiketoimintamuoto on rantatonttien kaavoitus ja myynti. Myymme myös valikoiden kiinteistörakenteeseemme heikosti sopivia metsätiloja, erillispalstoja ja saarikohteita. Vastaavasti ostamme metsätiloja ydinalueiltamme. Vuokraamme maa-alueita eri käyttötarkoituksiin, esimerkiksi metsästyskäyttöön, ja kehitämme tuulivoimahankkeita ja uutta liiketoimintaa yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

Lue lisää

Ota yhteyttä