Taimitarhoilta saatavissa olevien jalostettujen taimien ansiosta meillä on mahdollisuus hyödyntää pitkäaikaisen metsänjalostustyön tuloksia käytännössä. Jalostushyöty on merkittävä. Jalostuksessa on valittu parhaat puuyksilöt ja niiden keskinäisten risteytysten myötä rungon tilavuuskasvu on saatu paranemaan keskimäärin yli 20 % jalostamattomaan verrattuna. Lisäksi jalostuksella on pystytty parantamaan myös rungon teknistä laatua etenkin koivulla ja männyllä.

Tornator istuttaa mailleen vuosittain yli 7 miljoonaa tainta. Heti ensimmäisten vuosien aikana puuntuotannollinen ero ei vielä näy, mutta ero konkretisoituu selkeästi siinä vaiheessa, kun metsä alkaa tuottaa kuitu- ja tukkipuuta. Aika tämän vaiheen saavuttamiseksi lyhenee, kun uudistaminen tapahtuu nopeasti ja alueella kasvaa heti täystiheä taimikko. Näin keskimääräinen hehtaarikohtainen puuntuotos ja hiilensidonta lisääntyvät huomattavasti luontaiseen uudistamiseen ja jalostamattomaan taimiainekseen verrattuna.

Metsätalous on pitkäjänteistä toimintaa. Tällä ohjelmakaudella kypsyy jo aiemmin tehtyjen istutusten satoa, minkä lisäksi nyt tällä ohjelmakaudella istutettavat jalostetut taimet tuottavat merkittävää kasvunlisäystä myös seuraaville kausille.

Katso lisätietoja tehokkaan metsän uudistamisen ilmastohyödyistä verrattuna luontaiseen uudistamiseen: YLE MOT (1.11.2021)