Ettevõte kuulub kontserni Tornator Timberland ja on asutatud 2007 aastal. Soome Tornator Oyj-i tütarettevõtjana on Tornator Eesti OÜ tugev ja vastutustundlik ettevõte, mille äritegevus põhineb metsamaa omamisel ja metsaressursi säästlikul kasutamisel. Et meie metsaomand paikneb kõikides Eesti maakondades, tegutseme üle kogu riigi.rnrn2017. aasta september seisuga on meil ligikaudu 65 000 hektarit metsakinnistuid. Meie eesmärk on oma metsaomandit suurendada ning tegutseda Eesti metsanduses pikka aega. Oma töös püüdleme nii tegevuse-ja majandusliku efektiivsuse poole, arendades näiteks metsakasvatusmeetodeid ning geoinfosüsteemi- ja veebipõhiseid rakendusi.rnrnTornator OYj-i omanduses on 630 000 hektarit metsamaad, mis teeb meist suuruselt kolmanda metsaomaniku Soomes. Meie peamine tegevusvaldkond on puidutootmine ja raieõiguste müük. Lisaks müüme kvaliteetseid rannaäärseid maatükke ja mullaressursse ning rendime oma maa juurdepääsuõigusi. Lisaks Soomele ja Eestile tegutseb Tornator ka Rumeenias.rnrnPraegune Tornator asutati Soomes 2002. aastal, kui Stora Enso oma metsamaad võõrandas. Samas on Tornatori nimel Soome tööstuses pikk ajalugu. Enso-Gutzeit olid 1930ndatel soetanud metsandusettevõtte nimega Tornator ja see nimi sai taaselustatud.rnrnTornatori suurimad aktsionärid on Stora Enso, Varma pensionikindlustusselts, OP elukindlustusselts ja Ilmarise pensionikindlustusselts.