Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tärkeitä keinoja ovat fossiilisista raaka-aineista luopuminen ja kestävien, uusiutuvien energiamuotojen, kuten tuulivoiman käytön lisääminen. Mahdollistamme uusiutuvaa energiantuotantoa vuokraamalla maita tuulivoimatuotantoa varten.

Tavoitteenamme on, että maillemme rakennetaan ohjelmakauden aikana 100 uutta voimalaa, joiden yhteenlaskettu energiantuotantokapasiteetti on n. 600 MW. Tuulituotannon lisäämisellä saadaan aikaan huomattavat korvaavuusvaikutukset.

Tavoitteen saavuttamista seurataan vuosittain. Korvaavuusvaikutusten suuruuteen vaikuttaa voimaloiden rakentamisen edistymisen lisäksi niiden vuotuinen toteutunut käyttöaste ja korvattavissa olevan energiantuotannon muoto.