Vastuullista luonnonsuojelua

Suojelemme luonnon monimuotoisuutta ympäristöperiaatteidemme mukaisesti:

  • Kunnioittamalla suojelualueiden suojeluarvoja
  • Turvaamalla toiminnassamme pohjavedet ja pintavesien laadun
  • Suojelemalla suojeltavien lajien elinympäristöt
  • Huomioimalla arvokkaat sekä suojellut metsäiset luontokohteet
  • Suojelemalla suoluontoa, sillä emme tee uudisojituksia
  • Parantamalla suoluonnon ominaisuuksia ennallistamalla soita
  • Kannattamalla vapaaehtoisuuteen perustuvia suojelukeinoja, kuten METSO-ohjelmaa sekä Perintömetsäohjelmaa
  • Kartoittamalla METSO-kohteita operatiivisen suunnittelun yhteydessä ja toimimalla aktiivisesti yhteistyössä ympäristöviranomaisen kanssa. Uusia kohteita on jatkuvasti neuvotteluissa.

Perustetut suojelukohteet:

Olemme perustaneet tähän mennessä noin 1 900 hehtaaria suojelualueita vapaaehtoisen METSO-ohjelman puitteissa sekä noin 1 500 hehtaaria soita HELMI-ohjelmassa. Käymme viranomaisten kanssa jatkuvasti neuvotteluita uusista METSO- ja HELMI-suojelukohteista.

Yhtiön METSO-suojelualueet ovat ekologisesti laadukkaita ja keskimääräistä laajempia. Kohteet ovat pääosin runsaslahopuustoisia kangasmetsiä, puustoisia soita ja pienvesien lähimetsiä. Usein kohteilla on useita uhanalaisia lajeja ja niiden elinympäristöjä.

Perintömetsiä olemme perustaneet kuusi eri puolille Suomea. Ne sijaitsevat Puumalassa, Valtimolla, Lieksassa, Leppävirralla, Raahessa ja Ilomantsissa.

Noudatamme suojeluohjelmia ja olemme perustaneet tähän mennessä noin 13 000 ha suojeluohjelmiin perustuvia suojelualueita.