Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehys päivitetty

uusi riippumattoman arvioitsijan lausunto saatu ja vuoden 2022 Green Finance Investor Letter julkaistu. Myös pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali on nyt saatavilla. 

Metsäyhtiö Tornator Oyj on päivittänyt Vihreän rahoituksen viitekehyksensä ja saanut siitä riippumattomalta arvioijalta CICERO:lta heidän ”Shades of Green” luokituksessaan korkeimman mahdollisen arvosanan eli tumman vihreä (”Dark green”). CICERO:n arvosana säilyi muuttumattomana vanhaan viitekehykseen verrattuna.  

Viitekehyksessä kuvataan Tornatorin toimintaa ja päämääriä koskien vastuullisen, ilmastoystävällisen metsätalouden harjoittamista. Tuplasertifioinnin (FSC®* ja PEFC™) lisäksi Tornator on sitoutunut omien, vuoteen 2030 ulottuvien ilmasto- ja monimuotoisuusohjelmien tavoitteiden saavuttamiseen sekä erilaisiin kokonaisvastuullisuutta edistäviin toimenpiteisiin.  

Jo vanhan viitekehyksen aikana Tornator hankki valtaosan rahoituksestaan vihreänä ja yhtiön tarkoitus on jatkaa samaa käytäntöä myös jatkossa. Tornatorin vihreän rahoituksen viitekehyksen päivittämisessä toimi neuvonantajana SEB. 

Samassa yhteydessä Tornator julkaisee pääomamarkkinapäivän esitysmateriaalin sekä vuosittain julkaistava Green Finance Investor Letterin vuodelta 2022, joka on laadittu vielä vanhan viitekehyksen pohjalta, mutta sisältää uutta ja mielenkiintoista informaatiota mm. Tornatorin koko arvoketjun positiivisista ilmastovaikutuksista. 

Lisätietoja:  

CEO Henrik Nieminen, puh. +358 40 869 7613  

CFO Antti Siirtola, puh. +358 40 773 0975 

Liitteet: Green Finance Framework 2023, CICERO SPO 2023, Green Finance Investor Letter 2022 ja Pääomamarkkinapäivän esitys  

*FSC-lisenssikoodit: 

Suomi FSC-C123368 

Viro FSC-C132610 

Romania FSC-C132426