Sekapuustoisuus eli useiden puulajien kasvattaminen rinnakkain lisää ennen kaikkea metsän monimuotoisuutta kasvattamalla laji- ja yksilömääriä metsässä. Varsinkin lehtipuut lisäävät sienien, kääpien, puilla kasvavien sammalten ja jäkälien lajimääriä.

Sekapuustoisuus parantaa myös metsien maisemallista arvoa, tekee metsistä kestävämpiä erilaisia tuhoriskejä vastaan sekä on riistametsänhoitoa edistävä luonnonhoidollinen toimenpide.